Rozhlasové relácie

V piatok 6. januára 2023 o 14:30 Vás pozývame na nádvorie Bratislavského hradu. Deťom, ktoré sa Trojkráľového sprievodu v tomto roku nemôžu zúčastniť, dávame do pozornosti trojkráľovú rozhlasovú hru „O najväčšom putovaní“.

Trojkráľová Ars litera, vytvorená a premiérovaná v RTVS, je dĺžkou a náročnosťou určená dospelým poslucháčom. 

Uložiť odkaz do záložiek.