15. decembra 2019

Kontakt

Máte otázky alebo sa chcete zapojiť do sprievodu?

Zapojiť sa môžete viacerými spôsobmi:

  • osobnou účasťou v sprievode 6. januára
  • dobrovoľníckou pomocou pri jeho organizačnom zabezpečení
  • finančným darom na účet SK47 0200 0000 0048 5825 2055

Via Regum
Vyšehradská 3732/6, 851 06 Bratislava 5

Právna forma: občianske združenie
IČO: 55139183
IBAN: SK47 0200 0000 0048 5825 2055
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Dianie súvisiace s podujatím môžete sledovať na FB stránke Trojkráľový sprievod. Ak Vás podujatie zaujíma, dajte nám to vedieť cez FB udalosť alebo emailom na info@viaregum.sk.