15. decembra 2019

Kontakt

Máte otázky alebo sa chcete zapojiť do sprievodu?

Zapojiť sa môžete viacerými spôsobmi:

  • osobnou účasťou v sprievode 6. januára
  • dobrovoľníckou pomocou pri jeho organizačnom zabezpečení
  • finančným darom na účet SK54 0200 0000 0040 2332 0355

Kontakt:

Správu nám môžete poslať cez FB stránku Trojkráľový sprievod alebo na adresu trajakrali@trajakrali.sk

Dianie súvisiace so sprievodom môžete sledovať aj cez FB udalosť Trojkráľový sprievod 2023.