15. decembra 2019

Kontakt

Máte otázky alebo sa chcete zapojiť do sprievodu?

Zapojiť sa môžete viacerými spôsobmi:

  • osobnou účasťou v sprievode 6. januára 2020 v Bratislave
  • dobrovoľníckou pomocou pri jeho organizačnom zabezpečení
  • finančným darom na bankový účet určený na organizáciu sprievodu
    IBAN: SK54 0200 0000 0040 2332 0355
    SWIFT kód: SUBASKBX

Kontakt:

Istro production, s.r.o  
Vajnorská 1 831 04 Bratislava             

V prípade záujmu a otázok píšte na trajakrali@trajakrali.sk.