15. decembra 2019

O sprievode

V mnohých hlavných mestách Európy sa na sviatok Troch kráľov usporadúva výpravný sprievod ulicami. Talianska Florencia sa môže hrdiť stáročia dlhou tradíciou kavalkády kráľov.

Po roku 1989 sa v duchu tejto vzácnej tradície podarilo založiť Trojkráľový sprievod v Prahe a vo Varšave. V roku 2019 sa v spolupráci spoločnosti Istroproduction s koledníckou akciou Dobrá novina uskutočnil prvý Trojkráľový sprievod v Bratislave. Na jeho príprave spolupracovali aj mestská časť Staré mesto a inštitúcie Magistrátu.

Mudrci z ďalekých končín, reprezentujúci príslušníkov troch generácií a troch kontinentov, zavítali k nám na koňoch a najmladší z nich prišiel na ťave. Sprevádzali ich bubeníci, gajdoši a koledníci. Cestu im ukazovali malí hviezdonosci. V uličkách a na námestiach starého mesta sa rozohral príbeh, ktorý sa kedysi odohral v Jeruzaleme a okolí. 

Vysoká účasť verejnosti, mediálny záujem toto bezplatné a generačne, kultúrne i sociálne inkluzívne podujatie vyústili do prísľubu kontinuity zo strany mestskej časti Staré mesto.

Štvrtý Trojkráľový sprievod sa začne 6. januára 2024 o 14:30 na nádvorí Bratislavského hradu. 

Ústrednou témou sprievodu zostáva putovanie mudrcov za svetlom, ktoré ich vedie k dieťaťu v jasličkách.