15. decembra 2019

O sprievode

V mnohých hlavných mestách Európy sa na sviatok Troch kráľov usporadúva výpravný sprievod ulicami. Talianska Florencia sa môže hrdiť stáročia dlhou tradíciou kavalkády kráľov.

Po roku 1989 sa v duchu tejto vzácnej tradície podarilo založiť trojkráľový sprievod v Prahe a vo Varšave.

V roku 2019 sa v spolupráci spoločnosti Istroproduction s koledníckou akciou Dobrá novina uskutočnil prvý trojkráľový sprievod v Bratislave. Na jeho príprave spolupracovali aj mestská časť Staré mesto a inštitúcie Magistrátu.

Mudrci z ďalekých končín, reprezentujúci príslušníkov troch generácií a troch kontinentov, zavítali k nám na koňoch a najmladší z nich prišiel na ťave. Sprevádzali ich bubeníci, gajdoši a koledníci. Cestu im ukazovali malí hviezdonosci. V uličkách a na námestiach starého mesta sa rozohral príbeh, ktorý sa kedysi odohral v Jeruzaleme a okolí. Zraz bol pri Trojičnom stĺpe na Rybnom námestí, odkiaľ boli diváci pozvaní nasledovať aktérov sprievodu na ich ceste za hviezdou.

Vysoká účasť verejnosti, mediálny záujem toto bezplatné a generačne, kultúrne i sociálne inkluzívne podujatie vyústili do prísľubu kontinuity zo strany mestskej časti Staré mesto.

Pre rok 2020 sa v predpoklade vyššej účasti upravuje trasa sprievodu. Miestom zrazu sa stáva Bratislavský hrad. Téma hradu by mala zaznieť vo viacerých rovinách sprievodu aby mu dala špecificky miestny ráz. Usporiadatelia v spolupráci o. z. Radnička vyrobili pre podujatie medovníky vo forme Bratislavského hradu s iniciálami mien trojice kráľov (G+M+B). Formu hradu budú mať aj papierové koruny pre účastníkov sprievodu. Jedinečnú identitu dodá bratislavskému trojkráľovému sprievodu spev slovenských kolied za sprievodu gajdošského združenia.

Druhý trojkráľový sprievod sa začne v pondelok 6. januára 2020 o 14:30 na nádvorí Bratislavského hradu. Hlavná téma Trojkráľového sprievodu zostáva rovnaká – večne aktuálny príklad múdrych kráľov a úcta k betlehemskému dieťaťu – ale aj všetkým deťom.